11 aug 2023 10:13

Federale staatsschuld per einde juli 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:
    
Per eind juli 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 489,273 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in juli met 5,18 miljard euro gedaald.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld af met 3,46 miljard euro, tot 474,58 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van juli bedroeg -3,46 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juli 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,18 jaar tot 10,74 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% toenam, tot 1,73%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,64% en 39,80%.