14 jul 2023 11:10

Federale staatsschuld per einde juni 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind juni 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 494,454 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in juni met 1,25 miljard euro toegenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in juni toe met 3,44 miljard euro, tot 478,038 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van juni bedroeg 3,43 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juni 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in mei met 0,01 jaar tot 10,56 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,05% toenam, tot 1,71%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,63% en 38,95%.