13 apr 2023 10:58

Federale staatsschuld per einde maart 2023

Per einde maart 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 492,945 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 11,73 miljard euro toegenomen tegenover februari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in maart 2023 met 7,09 miljard euro toe, tot 475,699 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van maart bedroeg 7,09 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in maart 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in maart met 0,15 jaar tot 10,37 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,08% steeg  tot 1,62%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,45% en 37,64%.