15 jun 2022 15:09

Federale staatsschuld per einde mei 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Per einde mei 2022 bedroeg de schuld van de federale staat 463,646 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,38 miljard euro toegenomen in de loop van de maand mei.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 3,47 miljard euro, tot 448,242 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van mei bedroeg 3,412 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in mei 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in mei 2022 met 0,01 jaar tot 10,37 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht toenam tot 1,33%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,37% en 36,72%.