14 jun 2023 14:38

Federale staatsschuld per einde mei 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind mei 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 493,208 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 636 miljoen euro afgenomen tegenover april.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in mei toe met 4,22 miljard euro, tot 474,602 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van mei bedroeg 4,39 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in mei 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in mei met 0,01 jaar tot 10,55 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,03% toenam, tot 1,66%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,63% en 38,16%.