15 dec 2022 14:50

Federale staatsschuld per einde november 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per einde november 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 470,481 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 3,15 miljard euro toegenomen tegenover oktober.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld eveneens toe, met 4,56 miljard euro, tot 459,684 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van oktober bedroeg 4,547 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in november 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in november 2022 met 0,17 jaar tot 10,35 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,05% steeg  tot 1,41%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,21% en 36,90%.