12 okt 2022 17:17

Federale staatsschuld per einde september 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld 

Per einde september 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 468,602 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 5,55 miljard euro afgenomen tegenover augustus.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld echter toe met 3,52 miljard euro, tot 456,182 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van september bedroeg -3,683 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in september 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in september 2022 met 0,02 jaar tot 10,45 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,03% daalde  tot 1,34%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,55% en 36,09%.