20 jul 2022 18:00

Federale steun aan OCMW's voor Oekraïense ontheemden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie goed in het kader van de steunverlening door de OCMW’s aan de Oekraïense ontheemden.

De oorlog in Oekraïne, en meer in het bijzonder de toestroom van mensen die in België een tijdelijk statuut van ontheemde krijgen, zorgen voor een sterke toename van het aantal personen dat een beroep moet doen op het OCMW.

Tijdens de ministerraad van 1 april 2022 werd beslist om de OCMW’s extra te ondersteunen. Voorlopig werden de kosten die al aan de OCMW’s werden terugbetaald door de POD Maatschappelijk Integratie gefinancierd op het reguliere krediet waardoor dit krediet in juli 2022 zal uitgeput zijn. Daarom doet de POD voor de noodzakelijke bijkomende kredieten beroep op de interdepartementale provisie.