23 dec 2022 16:58

Federale steun voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tegemoetkomingen voorziet voor de ondersteuning van het zorgpersoneel en de financiering van opleidingsprojecten.

Naar aanleiding van de personeelsschaarste in de zorg heeft de ministerraad van 20 juli 2022 beslist om de volgende maatregelen te nemen om de instroom en de retentie in de gezondheidszorg te verhogen:

  • Ondersteuning van het zorgpersoneel: 

Om meer tijd vrij te maken voor rechtstreeks patiëntencontact, wordt ingezet op het delegeren van administratieve taken naar niet-zorgberoepen (zoals het medisch secretariaat) en het delegeren van logistieke taken naar brancardiers of apotheekassistenten. Er wordt een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanwerving van deze ondersteunende personeelsleden.

  • Structurele versterking van de opleidingsprojecten “#Kiesvoordezorg”, “P600” en “instroom B”:

Het gaat om opleidingsprojecten tot verpleegkundige en/of tot zorgkundige die zijn voorzien in een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten of protocolakkoorden. Er wordt 23 miljoen euro ter beschikking gesteld om de instroom van zorgpersoneel te versterken via deze projecten.

De middelen voor zowel de ondersteuning van het zorgpersoneel als de versterking van de opleidingsprojecten worden verdeeld via de Fondsen sociale maribel.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.