14 okt 2022 19:13

Federale waterstofstrategie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorstel tot bijwerking van de federale waterstofvisie en -strategie goed.

De eerste federale waterstofvisie en -strategie werd eind oktober 2021 gepubliceerd. Sindsdien zijn vele maatregelen uitgevoerd en nieuwe geïdentificeerd om de ontwikkeling van deze markt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Deze actualisering omvat de volgende aspecten:

  • de verfijning van de beoordeling van de vraag in 2050 en verdeling ervan over H2-moleculen en - derivaten
  • de structurering van de invoerstrategie in 3 hoofdinvoerroutes
  • de ondersteuning van de Belgian H2 Council, opgericht op initiatief van Cluster TWEED en WaterstofNet
  • een update over de stand van zaken van het wetsontwerp inzake het vervoer van waterstof door middel van leidingen en over het Hydrogen and decarbonized gas market package van de Europese Commissie
  • het voornemen om met de Europese Commissie en de gewesten samen te werken om de vraag te ontsluiten