29 okt 2021 21:09

Federale waterstofvisie en -strategie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten de federale waterstofvisie en -strategie goed.

De energietransitie vergt een fundamentele verandering in hoe we onze energie produceren en verbruiken. In dit verband zullen de gebruikte energiedragers (elektriciteit, waterstof, gas, olie en derivaten daarvan etc.) moeten evolueren om ons in staat te stellen onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Waterstof lijkt bijzonder geschikt om de energie-intensieve industrie en zwaar transport en scheepvaart te decarboniseren. De regering heeft veel ambities voor België met betrekking tot de ontwikkeling van de waterstofmarkt en de bijbehorende technologieën. Om deze te verwezenlijken, moeten we over een duidelijke visie en strategie beschikken die richting geven aan het waterstofbeleid. Daarom werd een document opgesteld waarin de allereerste federale visie en strategie zijn uitgewerkt.

De federale waterstofstrategie wil België zo goed mogelijk voorbereiden op de klimaatuitdagingen, naast de technologische en economische uitdagingen van de komende decennia. Deze strategie is onderdeel van de Europese waterstofstrategie en berust op vier pijlers:

  • zich positioneren als import- en transithub van hernieuwbare moleculen in Europa
  • ons leiderschap in waterstoftechnologieën bestendigen
  • een robuuste waterstofmarkt organiseren
  • inzetten op samenwerking

De ministerraad belast de minister van Energie ermee dit document met de gewesten te delen en in overleg met de gewesten een meer gezamenlijk en coherent beleidskader over waterstof te ontwikkelen.