17 nov 2016 20:43

Federale Week van de Diversiteit van 21-25 november: focus op leeftijdsbewust personeelsbeleid

Voor het vierde jaar op rij organiseert de federale overheid haar hoogmis van de diversiteit. Deze keer niet een dag maar een ganse ‘Federale Week van de Diversiteit’. Deze week is een transversaal initiatief van het Netwerk Federale Diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 

Doel is om de federale ambtenaren ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om in dialoog te treden met collega’s, partners en burgers, met respect voor hun (leeftijds)verschillen.


21-25 november: focus op leeftijdsbewust personeelsbeleid
Tijdens deze week zullen alle federale ambtenaren via tal van activiteiten gesensibiliseerd worden rond leeftijdsbewust personeelsbeleid. Verschillende overheidsdiensten organiseren diversiteitsacties en zetten hun deuren open voor alle ambtenaren.
Misschien denkt u bij het horen van de term ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ aan specifieke maatregelen voor 45- of 50 plussers. Maar dat is het niet, want het netwerk wil net die foute beeldvorming vermijden en kiezen daarom voor een andere aanpak met focus op ALLE personeelsleden, ongeacht hun leeftijd. Het Netwerk Federale Diversiteit gelooft immers 100 % in de mogelijkheden van alle medewerkers zonder onderscheid tussen jong en oud én zonder stereotypering van leeftijdscategorieën.
Het thema van de startconferentie op 21 november is “Motivatie werkt voor elke leeftijd” waar zal worden ingezoomd op enkele belangrijke aspecten van een leeftijdsbewust personeelsbeleid: nl. motivatie en werkgoesting.


1ste Diversity Award van de Federale overheid
Met de Diversity Award willen de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit jaarlijks interne diversiteitsinitiatieven in de kijker zetten en belonen. Om te leren uit deze 'goede praktijken' en om lokale succesvolle projecten misschien daarna op grote schaal toe te passen.
Op het einde van de conferentie op 21 november zal de 1ste Diversity Award door Minister VANDEPUT worden overhandigd aan de winnaar van 2016.
Verder zijn er in de loop van de week van 21-25 november tal van activiteiten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid (gedetailleerd programma op Fedweb).

 

Diversiteitsmanagement, een federaal speerpunt
De federale overheid zet zich al jaren in voor diversiteit. De interfederale Stuurgroep Diversiteit is verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische krijtlijnen in het Federale diversiteitsbeleid. Deze stuurgroep wil via co-creatie en co-beheer komen tot een breder gedragen en meer doeltreffend diversiteitsbeleid.
Over het Netwerk Federale Diversiteit

 

Elke overheidsorganisatie heeft een diversiteitsverantwoordelijke. Deze personen zorgen voor een diversiteitsvriendelijke aanpak binnen de eigen organisatie en implementeren diversiteitsacties. Deze verantwoordelijken maken het Netwerk Federale Diversiteit dat operationeel vorm geeft aan de strategische doelstellingen van de stuurgroep diversiteitsmanagement. De diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van een de werkgroepen van het netwerk in functie van het thema waarrond zij willen werken.

 

Contactpersonen:
Stuurgroep Diversiteitsmanagement van de Federale overheid
• Christine DAEMS, R&D manager a.i., christine.daems@selor.be – 02/788 67 30
• Els DAEMS, SBU manager diversiteit, els.daems@selor.be - 02/788 66 78

Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit
• Freddy VAN EECKHOUT, freddy.vaneeckhout1@mil.be – 02/441.89.22

Coördinatoren Werkgroep Federale week van de Diversiteit
• Anna VERLINDEN, anna.verlinden@sfpd.fgov.be - 02/529.34.29
• Marc COOMANS, marc.coomans@rsz.fgov.be - 02/509.39.09

 

Website: www.federaldiversity.be
E-mail: info@federaldiversity.be