30 mrt 2007 17:00

Federale wetenschappelijke instellingen

Aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen

Aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen voorstelde over de aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen. (kb van 30 oktober 1996) Het ontwerp past de lijst van federale wetenschappelijke instellingen aan de laatste staatshervorming aan. De bevoegdheden van landbouw zijn volledig naar de Gewesten overgeheveld. Daarom schrapt het ontwerp het Centrum voor landbouwkundig onderzoek in Gembloux, het Centrum voor landbouwkundig onderzoek in Gent en het Centrum voor landbouweconomie uit de lijst. Bij de instellingen die onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid vallen, wordt het centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie toegevoegd. Het woord cultureel wordt uit de hoofding en de beginzin geschrapt.