03 okt 2008 12:24

Federale wetenschappelijke instellingen

Invoering van een evaluatiecyclus voor het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

Invoering van een evaluatiecyclus voor het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte beslist om de specifieke regels vast te leggen voor de evaluatiecyclus van het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen (*). De evaluatiecyclus komt overeen met die voor de andere overheidsdiensten, maar voert de terminologie in die eigen is aan de Federale wetenschappelijke instellingen.
 
De evalutiecyclus bestaat uit een communicatieproces tussen de chef en de medewerker van de openbare dienst en heeft als doel de vaardigheden van de personeelsleden te ontwikkelen en de doelstellingen van de federale overheidsdienst te bereiken. De bedoeling is de diensten optimaal te laten functioneren door de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen en de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers te stimuleren.

(*) tot bepaling van de nadere regelen van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten voor het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen