30 okt 2009 14:49

Federale wetenschappelijke instellingen

Nieuwe administratieve en geldelijke regeling voor het contractueel wetenschappelijk personeel

Nieuwe administratieve en geldelijke regeling voor het contractueel wetenschappelijk personeel

De ministerraad  heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de individuele geldelijke rechten vaststelt van de personen die bij arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in dienst zijn genomen bij de federale wetenschappelijke instellingen. 

Het ontwerp heeft onder meer als doel om het contractuele wetenschappelijk personeel zo spoedig mogelijk te laten genieten van de opwaardering van de weddeschalen die voor het statutaire wetenschappelijk personeel al werd doorgevoerd. Het ontwerp bevat de minimale geldelijke bepalingen om de overheveling van het in functie zijnde personeel in de nieuwe weddeschalen te garanderen en toekomstige indienstnemingen mogelijk te maken. De bedoeling van het ontwerp is het contractuele wetenschappelijk personeel een regelgevend kader te geven om de rechten van het betrokken personeel veilig te stellen en de continuïteit van de dienstverlening ten gunste van de federale wetenschappelijke instellingen te waarborgen.

Niet minder dan 514 contractuele wetenschappers zijn bij deze administratieve en geldelijke regeling betrokken. Zij zijn tewerkgesteld in de 15 federale wetenschappelijke instellingen en bij het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA).