31 mrt 2006 12:00

FEDESCO

Exclusieve opdracht voor FEDESCO om voor de federale openbare diensten te werken

Exclusieve opdracht voor FEDESCO om voor de federale openbare diensten te werken

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, §3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya van de Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale economie. Het ontwerp vertrouwd aan FEDESCO, in 2004 opgericht door de federale regering, de exclusieve bevoegheid toe om voor de federale openbare diensten te werken. De FOD's en POD's die het wensen kunnen een beroep doen op FEDESCO zonder andere marktspelers te moeten contacteren. Die wijziging impliceert echter niet dat wanneer FEDESCO een beroep op externe leveranciers van goederen en diensten doet, hij geen rekening meer moet houden met de wetgeving over de overheidsopdrachten. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.