27 jan 2010 16:35

Fedesco

Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Fedesco

Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Fedesco

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de heer François Fontaine aangeduid als regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Fedesco (*). Hij vervangt de heer Eric Houtman, die eervol ontslag kreeg.  

Fedesco is een gespecialiseerd filiaal van de Federale Investeringsmaatschappij dat in 2005 werd opgericht als naamloze vennootschap van publiek recht. Fedesco draagt bij tot de naleving van de internationale verbintenissen van België op het vlak van klimaatverandering, via energie-efficiëntieprojecten.  

(*) een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd