30 mrt 2007 17:00

Fedesco

Installatie van zonnepanelen op daken openbare gebouwen

Installatie van zonnepanelen op daken openbare gebouwen

Op voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende opdracht van de federale investeringsmaatschappij en haar filiaal Fedesco. Op het vlak van zonne-energie moet België een aanzienlijke achterstand inlopen. Daarom heeft de ministerraad op 17 en 18 maart 2007 in Leuven beslist daken van openbare gebouwen ter beschikking te stellen, zonnepanelen te installeren op de infrastructuur van overheidsbedrijven (treinstations bijvoorbeeld) en het installeren van zonnepanelen door de overheid zelf aan te moedigen. Het ontwerp van koninklijk besluit verleent Fedesco de bijkomende opdracht hernieuwbare energie-installaties te coördineren en te vergemakkelijken, zoals zonnepanelen op de gebouwen waarin de FOD's, de POD's, de instellingen van openbaar nut en andere diensten onder toezicht van de federale staat gehuisvest zijn. De toegelaten schuld van Fedesco wordt opgetrokken van 5 tot 10 miljoen euro. FEDESCO is een naamloze vennootschap van publiek recht. Ze werd opgericht op 2 maart 2005 en heeft als doel projecten te bestuderen en te verwezenlijken die bijdragen tot de economische en ecologische vooruitgang op vlak van eco-efficiëntie in gebouwen.