20 jul 2006 17:00

FEDESCO

Exclusieve opdracht voor FEDESCO om voor de federale openbare diensten te werken

Exclusieve opdracht voor FEDESCO om voor de federale openbare diensten te werken

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004. Dat vertrouwt aan de Federale investeringsmaatschappij een missie toe overeenkomstig artikel 2, §3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya van de Bossche en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale economie Els Van Weert. Het ontwerp kent aan FEDESCO, in 2004 opgericht door de federale regering, de exclusieve bevoegheid toe om voor de federale openbare diensten te werken. De FOD's, POD's en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat, die het wensen kunnen een beroep doen op FEDESCO zonder andere marktspelers te contacteren. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.