01 mrt 2012 18:51

Fedict wordt de federale dienstenintegrator voor elektronische samenwerking tussen overheidsdiensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) erkent als dienstenintegrator voor de elektronische samenwerking van de federale overheid.

Fedict zal een coördinerende rol spelen in de elektronische samenwerking tussen de overheidsdiensten. Door de integratie van de diensten kan de overheid de kwaliteit en doeltreffendheid van zijn diensten verbeteren en ook een schaalvoordeel bekomen voor gebruikers en overheidsdiensten.
De dienstenintegrator of trusted third party staat in voor de organisatie, de technologie, de veiligheid en de privacy bij de uitwisseling van persoonsgegevens in de elektronische samenwerking tussen de overheidsdiensten.