26 jan 2007 16:00

Fedimmo II

Oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat

Oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat

Op voorstel van de minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat. De ministerraad van 19 januari 2007 heeft beslist een operatie "Fedimmo II" te lanceren, overeenkomstig de notificaties van de begroting 2007. Deze operatie heeft tot doel de staatsgoederen te valoriseren via de oprichting van een nieuwe vastgoedmaatschappij. Het voorontwerp van wet dat nodig is voor de lancering van deze operatie beoogt het volgende: - de bevoegdverklaring door de wetgever voor de oprichting van een privaatrechtelijke handelsvennootschap door de Staat, - de goedkeuring bij wet die vereist is door de federale domaniale wetgeving, - de desaffectatie, door de wetgever, van de goederen die tot het openbaar domein behoren.