19 jan 2007 11:03

FEDIMMO II

Lancering van Fedimmo II

Lancering van Fedimmo II

De ministerraad heeft beslist om de staatsgoederen te valoriseren via de oprichting van een nieuw vastgoedvennootschap (Fedimmo II). Gezien de resultaten van de vorige valorisatie geeft de ministerraad opdracht aan minister van Financiën Didier Reynders om deze nieuwe operatie te lanceren. De Regie der gebouwen zal een openbare aanbestedingsprocedure uitschrijven voor de selectie van de juridisch adviseur en de vastgoedadviseur die de overheid zullen bijstaan in de inbreng van de gebouwen in de nog op te richten vastgoedvennootschap. De Federale participatie- en investeringsmaatschappij zal deelnemen aan de oprichting van deze vennootschap. Ze zal het maatschappelijk doel, het financieel plan en de krachtlijnen van het businessplan voorstellen en ook het geheel van operaties leiden.