28 mei 2008 10:38

Fedweb

De federale overheid stelt voor: www.fedweb.belgium.be
De nieuwe portaalsite van het federale personeel

De federale overheid stelt voor: www.fedweb.belgium.be De nieuwe portaalsite van het federale personeel

    De federale overheid stelt voor:   www.fedweb.belgium.be   De nieuwe portaalsite van het federale personeel       Het nieuwe portaal van het federale personeel staat zijn sedert 28 mei 2008 online. Het is in hoofdzaak bedoeld voor de federale personeelsleden, maar ook voor kandidaat-personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden, niet-federale ambtenaren…   De federale personeelsleden kunnen er terecht voor informatie over hun loopbaantraject, hun voordelen, hun pensioen... Duidelijk geschreven teksten bieden hen algemene informatie en verwijzen hen door naar specifieke contactpersonen of naar de regelgeving voor meer details.   Bovendien biedt dit portaal toegang tot nuttige tools zoals online diensten (e-Communities,…), formulieren, publicaties, statistieken, regelgeving, …    Dit portaal heeft als doel gebruikers gemakkelijk te laten navigeren en kwalitatieve informatie te bieden. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de FOD Personeel en Organisatie, Fedict, de Kanselarij van de Eerste Minister en andere federale diensten (FOD Werkgelegenheid, CDVU, PDOS, Medex,…).   De FOD P&O, Fedict en de Kanselarij van de Eerste Minister hebben samengewerkt om Fedweb uit te rusten met een krachtige zoekmachine, transparante navigatiemogelijkheden, een dynamische en kleurrijke lay-out, bondige, duidelijke en nauwkeurige teksten.   www.fedweb.belgium.bekan op verschillende manieren bezocht worden: ·         via thema's: Rekrutering en onthaal - Loopbaantraject - Opleiding en ontwikkeling - Verloning en voordelen - Verloven, afwezigheden en werktijd -Evaluatie - Welzijn – Einde loopbaan - Over de organisatie ·         via modules: Nieuws- Publicaties - Statistieken- Online diensten - Formulieren - Contact- Regelgeving ·         via (alfabetische) opzoeking.   Om een duidelijke structuur te maken en nauwkeurige informatie aan te bieden, heeft de FOD P&O samengewerkt met de betrokken diensten: de CDVU voor de lonen, de Pensioendienst voor de overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen, het Bestuur van de medische expertise van de FOD Volksgezondheid (Medex), …   Om tegemoet te komen aan de behoeften van de internetgebruikers zal de site evolueren en geleidelijk aangevuld worden met nieuwe inhoud op basis van de evaluaties die zullen worden gehouden.   Voor alle vragen:   Patrick Theys Federale overheidsdient Personeel en Organisatie Directoraat-generaal Interne Communicatie Wetstraat 51 1040 Brussel patrick.theys@p-o.belgium.be