25 jan 2008 12:44

Feestdag op 2 mei 2008

Afwijken van feestdag op 2 mei mogelijk na overleg

Afwijken van feestdag op 2 mei mogelijk na overleg

In 2008 vallen één mei en Hemelvaart op dezelfde dag. Daarom stelde minister van Werk Josly Piette een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de sectoren en de ondernemingen de mogelijkheid geeft om zelf de datum te kiezen die het beste past bij de economische realiteit van de ondernemingen en die aansluit bij de wensen van de werknemers. 

Het koninklijk besluit van 3 juni 2007 had de datum voor de verplichte tiende feestdag vastgesteld op 2 mei. De bijkomende mogelijkheid om hiervan af te wijken zal in de gebruikelijke volgorde van overleg gebeuren:

  • door de sectoren tot 15 februari 
  • vanaf 16 februari door de ondernemingen 
    •  door de ondernemingsraad of door een akkoord tussen werkgever en vakbondsafvaardiging
    • of bij gebrek hieraan door een akkoord tussen werkgever en werknemer

Het voorstel respecteert dus de keuze van 2 mei maar laat werkgevers en werknemers toe om een andere datum overeen te komen.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke aanpassing voor 2008 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.