10 okt 2008 17:43

Fernandez Fernandez eist dat er niet langer personen met een handicap geweigerd worden op de trein

Staatssecretaris voor personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez reageert verontwaardigd op het nieuws dat er personen met een handicap op de trein worden geweigerd. Fernandez Fernandez heeft een brief geschreven aan haar bevoegde collega Inge Vervotte om de voorvallen van de laatste dagen nauwlettend te onderzoeken. Zelf zal de staatssecretaris in het kader van de Interministeriële conferentie "Personen met een handicap" een werkgroep Mobiliteit in het leven roepen.

Staatssecretaris voor personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez reageert verontwaardigd op het nieuws dat er personen met een handicap op de trein worden geweigerd. Fernandez Fernandez heeft een brief geschreven aan haar bevoegde collega Inge Vervotte om de voorvallen van de laatste dagen nauwlettend te onderzoeken. Zelf zal de staatssecretaris in het kader van de Interministeriële conferentie "Personen met een handicap" een werkgroep Mobiliteit in het leven roepen.

“De incidenten die zich de hebben voorgedaan in Ieper , Bomal en Brussel-Centraal zijn voor mij een brug te ver. De NMBS is er via haar beheersovereenkomst toe gebonden om de nodige inspanningen te leveren naar personen met een beperkte mobiliteit. Het is ontoelaatbaar dat personen met een handicap op het perron achtergelaten worden of niet op de nodige begeleiding kunnen rekenen. Ik eis van de bevoegde minister en de NMBS dat dergelijke voorvallen definitief tot het verleden behoren” aldus staatssecretaris Fernandez Fernandez.

De staatssecretaris slaagde er enkele maanden geleden in om samen met haar collega Inge Vervotte sterke vooruitgang te boeken in de beheerscontracten van de NMBS-groep in het kader van de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Zo moet de toegankelijkheid van alle stations sterk verhoogd worden. Voor elke trein zal de NMBS bijstand verzekeren voor de personen met beperkte mobiliteit. Bij de aankoop van nieuw rollend materieel zal er bovendien gewaakt worden over de aanwezigheid van specifieke uitrustingen voor de personen met een beperkte mobiliteit.

Ondanks deze geleverde inspanningen constateert de staatssecretaris dat er vandaag nog steeds mensen op de treinen worden geweigerd. Om hieraan tegemoet te komen zal Julie Fernandez Fernandez in het kader van de Interministeriële Conferentie “Personen met een handicap” voorstellen om ook een werkgroep rond mobiliteit op te richten.