19 mei 2010 13:10

Fietsvergoeding

Rechtzetting van de wettelijke verwijzing inzake de vrijstelling van sociale zekerheid voor de fietsvergoeding

Rechtzetting van de wettelijke verwijzing inzake de vrijstelling van sociale zekerheid voor de fietsvergoeding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wettelijke verwijzing in het koninklijk besluit van 3 februari 2010 wijzigt. Het kb indexeert het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer dat vrijgesteld is van sociale bijdragen op dezelfde wijze als in de fiscale regelgeving. De juiste verwijzing hiervoor is art. 178, §3,°2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.