27 okt 2023 22:51

FIFA Women's World Cup 2027: kandidatuur van de Belgische, Nederlandse en Duitse Voetbalbonden

De ministerraad bevestigt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo zijn steun aan het voornemen van de Belgische, Nederlandse en Duitse Voetbalbond om te kandideren voor de FIFA Women's World Cup 2027 (FWWC27) en keurt in dit kader een intentieverklaring goed.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond, samen met de Nederlandse en Duitse voetbalbonden, wenst als host op te treden voor de FWWC27. Om hiervoor in aanmerking te komen, zullen deze voetbalbonden een zogenaamd bidbook indienen op 8 december 2023.

Om het FWWC27 toegewezen te krijgen, vraagt FIFA dat aan een aantal garanties (op het vlak van onder meer visa en vergunningen, werkvergunningen en arbeidsrecht, belastingvrijstellingen, veiligheid etc.) voldaan zou worden. Diverse werkgroepen over de verschillende overheden zijn deze garanties aan het herwerken of hebben deze garanties de voorbije maanden reeds herwerkt. 

Naast deze garanties wordt een intentieverklaring aan FIFA voorgelegd, waarin:

  • het engagement wordt uitgesproken dat het voor een succesvolle bid belangrijk is om de garanties zo goed mogelijk na te komen
  • het belang benadrukt wordt van een stevig partnerschap tussen de diverse overheden en de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  • er verzekerd wordt dat, indien FIFA zou beslissen de FWWC27 toe te kennen aan België, Nederland en Duitsland, de federale en regionale overheden ondersteuning zullen voorzien van zowel de lokale besturen die als host city zijn aangeduid als de stadions bij de implementatie van de FIFA-vereisten en om het vrouwenvoetbal verder te ondersteunen in haar groei op alle domeinen 

De intentieverklaring wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Overlegcomité.