20 jul 2006 17:00

FIM - FPM

Fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

Fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM). Het ontwerp stelt de datum van inwerkingtreding van de wet houdende de fusie van de FIM en de FPM vast op 30 augustus 2006.