09 dec 2022 16:44

Financiële bijdrage voor vzw Younited Belgium

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie akkoord met de toekenning van een subsidie aan de vzw Younited Belgium voor het jaar 2022.

De vzw Younited Belgium heeft tot doel de kracht van sport, met name het voetbal en wielrennen, in te zetten om de re-integratie van dak- en thuislozen in de samenleving te bevorderen.

De doelgroep van het project ziet zich vaak geconfronteerd met een opeenstapeling van onderling samenhangende problemen (huisvesting, gezondheid, verslaving, geestelijke gezondheidsproblemen,...). Het project reageert op deze problemen door, naast de sportcomponent, ook contacten te leggen met de relevante sociale diensten. Op die manier wordt een holistische en gepersonaliseerde aanpak gecreëerd op maat van de individuele situatie van de persoon in armoede.

Vanuit dit perspectief sluit het project aan bij de federale thema's omtrent de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid, alsook sociale integratie. De POD Maatschappelijk Integratie is bevoegd om subsidies toe te kennen aan dergelijke projecten.

In dit kader zal een bedrag van 20.000 euro toegekend worden aan Younited Belgium om hun dienstverlening te kunnen blijven garanderen in 2022.