15 jun 2012 18:30

Financiële instellingen mobiliseren schuldvorderingen voor eigen financiering

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere twee voorontwerpen van wet goed die financiële instellingen en kredietinstellingen meer mogelijkheden geven om hun activa aan te wenden om zich te financieren. De portefeuilles aan kredietvorderingen zoals bedrijfskredieten, consumentenkredieten en hypothecaire leningen zijn vaak hun belangrijkste en grootste actiefbestanddeel. Naar aanleiding van de financiële crisis onstond het besef dat het mobiliseren ervan belangrijk is om stabiele financieringen te bekomen.

Het eerste voorontwerp van wet stelt de financiële instellingen in staat om:

  • hun kredietvorderingen rechtstreeks als waarborg aan te wenden bij hun eigen financieringstransacties
  • hun kredietvorderingen nuttig aan te wenden voor de uitgifte van Belgische covered bonds
  • hun kredietvorderingen op andere wijze aan te wenden om liquiditeiten te vinden (bijvoorbeeld de uitgifte van asset backed securities om fondsen te mobiliseren bij de Europese Centrale bank)

Het tweede voorontwerp schept een Belgisch wettelijk kader voor de uitgifte van covered bonds door kredietinstellingen. Bedoeling is om de herfinancieringsmogelijkheden op lange termijn te vergemakkelijken door een juridisch mechanisme in te voeren dat de houders van de covered bonds beschermt.

*voorontwerp van wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen en de financiële sector 

*voorontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor Belgische covered bonds