29 mrt 2024 16:57

Financiële steun aan het Humanitaire Fonds in Oekraïne (UHF)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp-conventie en een ontwerp van ministerieel besluit goed inzake financiële steun aan het Humanitaire Fonds in Oekraïne (UHF).

Het ontwerp van ministerieel besluit maakt 7 miljoen euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten voor 2024 vrij ten gunste van het door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) beheerde UHF.

De ontwerp-conventie zet de specifieke regelingen voor de uitvoering van deze financiële bijdrage uiteen.