18 sep 2020 19:00

Financiële steun voor de reductie van geluidsoverlast door goederenverkeer per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet goed tot steun voor de uitrusting van treinwagons om geluidsoverlast van goederenverkeer te verminderen.

Het voorontwerp van wet voorziet financiële steun voor het vervangen van de remblokken van goederenwagons uit gietijzer door remblokken in composietmateriaal (of 'post-uitrusting'). Dit zorgt ervoor dat de geluidshinder tot een minimum beperkt blijft, wat zowel de omwonenden van spoorwegen alsook de spoorwegsector zelf ten goede komt. 

De steun zal jaarlijks worden toegekend op basis van de gereden afstand op het Belgische spoorwegnetwerk tussen 1 januari 2020 et 31 december 2022 voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen euro over een periode van drie jaar. Voorwaarde is dat de wagons het onderwerp zijn geweest van een post-uitrusting vanaf 1 januari 2019 en ingeschreven zijn in een specifiek register van de administratie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.