03 mrt 2011 15:43

Financiën

Aanpassing van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij

Aanpassing van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij

De ministerraad heeft minister van Financiën Didier Reynders de toestemming verleend om in zijn hoedanigheid van gouverneur van de Internationale Financieringsmaatschappij de aanpassing van de statuten en de selectieve kapitaalsverhoging goed te keuren.

De aanpassing voert de tweede fase uit van de hervorming van het stemgewicht en de deelname in de Bretton-Woodsinstellingen die als doel heeft de ontwikkelings- en transitielanden een groter stemgewicht en meer inspraak in de instellingen te geven.

Het aantal basisstemmen in de IFM wordt verhoogd tot een vast percentage van 5,55%, zodat de kleinste aandeelhouders een groter relatief stemgewicht krijgen.

Het ontwikkelingscomité besloot ook het kapitaal te verhogen door 200 000 aandelen uit te geven ter waarde van 2 450 miljard dollar. Van de niet-toegewezen aandelen wil men 10 604 in reserve houden voor nieuwe leden en 70 000 toewijzen via een selectieve kapitaalsverhoging. Daarnaast zal het IFM nog 130 000 nieuwe aandelen uitgeven.

Vanaf 2015 wordt de verdeling van de aandelen elke vijf jaar herbekeken.

Na de goedkeuring moet het verdrag via een wetsontwerp geratificeerd worden door het parlement.