01 jun 2011 17:58

Financiën

Wijziging van de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid

Wijziging van de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn 2009/44/EG (*) in Belgisch recht omzet. De richtlijn wijzigt de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid met de bedoeling om instabiliteit en turbulenties op de financiële markten beter te beheersen. De richtlijn:

  • breidt de bescherming uit naar de nachtelijke afwikkeling en de interoperabele systemen, ook gekoppelde systemen genoemd (finaliteitsrichtlijn)
  • neemt kredietvorderingen in de activa op die de grondslag kunnen vormen van de financiële zekerheidsovereenkomsten (richtlijn financiële zekerheid)

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*)  tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (finaliteitsrichtlijn) en richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (richtlijn financiële zekerheid) van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009.