16 dec 2011 12:30

Financien

Gunning van bestellingen in het kader van de overheidsopdracht voor de ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën

Gunning van bestellingen in het kader van de overheidsopdracht voor de ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere om een reeks projecten in het kader van de overheidsopdracht voor de ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën uit te voeren. De overheidsopdracht die de ministerraad op 4 december 2009 goedkeurde, voorziet in de externe ondersteuning en begeleiding van de organisatie voor veranderingsinitiatieven binnen de FOD Financiën.