11 mrt 2022 16:06

Financiën: gewijzigde werkingsmodaliteiten van het UBO-register

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Het ontwerp betreft de wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 over de werkingsmodaliteiten van het Ultimate Beneficial Owners (UBO)-register. Dit register heeft als doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en fungeert als een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017 bezitten of er controle over uitoefenen.

Concreet gaat het om de gedeeltelijke omzetting van EU-richtlijn 2018/843 met wijziging van:

  • EU-richtlijn 2015/849 over het voorkomen van witwassen van geld of de financiering van terrorisme
  • richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, voor wat betreft de bepalingen inzake het UBO-register

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.