07 okt 2022 18:22

Financiën: gewijzigde werkingsmodaliteiten van het UBO-register

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Het ontwerp betreft de wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 over de werkingsmodaliteiten van het Ultimate Beneficial Owners (UBO)-register. Dit register heeft als doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en fungeert als een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017 bezitten of er controle over uitoefenen.

Concreet gaat het om:

  • een aantal verduidelijkingen en toevoegingen aan de definities
  • de afstemming van het regelgevend kader inzake de digitale werking van het register
  • verbeteringen aan de bepalingen inzake de procedure voor het opleggen, innen en invorderen van de administratieve boetes
  • vervollediging van de procedure betreffende de aanvragen tot toegang tot het UBO-register op basis van een legitiem belang
  • het regelen van de toegang tot de logbestanden door de autoriteiten en de onderworpen entiteiten voor wat betreft hun eigen raadplegingen
  • enkele legistieke aanpassingen.

Daarnaast wordt het koninklijk besluit van 30 juli 2018 aangevuld met de nodige bepalingen inzake de toegang tot het register.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.