04 feb 2022 17:54

Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het vernieuwen en uitbreiden van het Megaportsnetwerk.

In 2004 heeft de FOD Financiën een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Ministerie van Energie van de Verenigde Staten om deel te nemen aan het Megaports Initiative. In dit verband wordt sinds 2007 een belangrijk glasvezelnetwerk ter beschikking gesteld van de Douane. De huidige huurovereenkomst met de glasvezelkabeldienst Eurofiber nv verloopt binnenkort (28 februari 2022) en moet worden vernieuwd.

Dit project beoogt de verderzetting van de huidige douaneaansluiting van vijftien sites die betrokken zijn bij het Megaportsproject voor een periode van vijf jaar, namelijk van 1 maart tot 28 februari 2027. Daarnaast is er een upgrade gevraagd van 10 naar 50 Mnps tussen Kallo – TCT Willebroek en Kallo – ECM Meerhout in het kader van de optimalisatie van het Megaportsnetwerk.