28 okt 2022 17:53

Financiering 2022 van het Federaal Kenniscentrum

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2022.

Het bedrag van de dotatie van het Federaal Kenniscentrum (KCE) voor 2022 wordt vastgelegd op 20 254 802 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.