13 okt 2023 16:54

Financiering 2023 van de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vaststelt van de administratiekosten die voor het jaar 2023 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

De bedragen worden vastgelegd op:

  • 1.194.981.000 euro voor de vijf landsbonden
  • 21.199.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.