03 apr 2009 11:53

Financiering sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg

Regeling van de financiële implicatie van de sociale akkoorden voor 2000 en 2005 op het vlak van de gezondheidszorg

Regeling van de financiële implicatie van de sociale akkoorden voor 2000 en 2005 op het vlak van de gezondheidszorg

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over de financiering van de sociale akkoorden van 2000 en 2005 voor het luik van de federale gezondheidszorg. 

Het gaat om de sociale akkoorden die de federale overheid met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de openbare en de privé-sector sloot voor de diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra. 

In het budget van het RIZIV is een budget uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden gesloten in 2000 en 2005. Wanneer het RIZIV over de budgetten beschikt moet het middelen storten in het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging. Het eerste ontwerp regelt die storting voor het akkoord van 2000 en tweede voor dat van 2005.

(*) uitvoering van artikel 59, alinea 2, 8° van de programmawet van 2 januari 2001.