15 sep 2023 16:37

Financiering van de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van subsidies aan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene ter financiering van de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel vastlegt voor het jaar 2023.

Begin december 2022 is het proces van start gegaan rond de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel. Gezien de omvang van dit proces en de beveiliging hierrond genereert dit voor de Federale Politie en de lokale politie aanzienlijke meerkosten.

Gezien het uitzonderlijke karakter van dit proces en de budgettaire impact ervan, heeft de overheid besloten een interdepartementale provisie te voorzien om de meerkosten voor de verschillende betrokken departementen te financieren. In dit kader wordt uit deze interdepartementale provisie een bedrag van 760.000 euro toegewezen aan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.