05 feb 2021 16:22

Financiering van de beveiligingsinvesteringen van het Studiecentrum voor Kernenergie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akte van de vraag om de beveiligingsinvesteringen en de bijbehorende recurrente beveiligingskosten van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) financieel te ondersteunen voor de periode 2021-2026.

Het SCK CEN heeft een verzoek ingediend tot bijkomende financiering van de fysieke bescherming (beveiliging) van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, en dit om het SCK CEN toe te laten de wettelijke verplichtingen na te leven die hem door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn opgelegd.

Rekening houdend met tegelijkertijd het gebruiksniveau van de financiële middelen die door de Belgische Staat aan het SCK CEN eind 2019 zijn toegekend, het budgettair saldo dat op het einde van hetzelfde boekjaar beschikbaar is, de behoefte aan totale financiering en de technische analyse van het ingediende dossier, wordt er gevraagd om een bedrag van 7.300.000 euro in 2021 alsook een recurrent bedrag van 8.637.000 euro over de periode 2022-2026 toe te kennen. 

Er wordt voorgesteld om de nodige bedragen op te nemen in de allocatie 'Bijkomende dotatie voor het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN) voor de investeringen met betrekking tot de fysieke bescherming'.

Dit dossier wordt aan de begrotingscontrole 2021 voorgelegd.