19 jan 2018 15:46

Financiering van de Consumentenombudsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst goed.

Het ontwerp regelt de bijdragen van de wettelijke ombudsdiensten en van de ondernemingen aan de Consumentenombudsdienst.

De bepalingen van het Wetboek van economisch recht over de financiering van de Consumentenombudsdienst werden gewijzigd. Voortaan worden drie financieringsbronnen voorzien:

  • de subsidie
  • bijdragen van ondernemingen
  • bijdragen van de ombudsdiensten.

Nieuw in deze bepalingen is dat het bedrag van de bijdragen van de ondernemingen en van de ombudsdiensten via in ministerraad overlegd koninklijk besluit worden bepaald.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.