01 feb 2013 17:25

Financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vast.

De referentiedatum van de erkenning van de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging is niet langer vereist om in aanmerking te komen voor de financiering door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het bedrag hangt af van de periode waarvoor de dienst een erkenning heeft gekregen. Voor 2012 wordt een forfaitair bedrag van 0,1911 euro per inwoner uitgetrokken. Vanaf  2013 wijzigt het bedrag op de 1ste januari van elk jaar op basis van de gezondheidsindex, zodat de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging een gepaste structurele financiering krijgen. Ook de data waarop boekhoudkundige stukken dienen te worden ingediend, de stortingen worden verricht en de documenten worden behandeld wijzigen, wat de behandeling van de dossiers zal vergemakkelijken. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 15 december 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging wordt voorgelegd aan de Raad van State.