17 nov 2023 17:00

Financiering van de intensieve zorg in forensische psychiatrische centra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de intensieve zorg in de forensische psychiatrische centra vastlegt.

Er wordt een bijkomend budget voorzien voor het creëren van kamers voor intensieve zorg in de forensische psychiatrische centra. Het doel van deze centra is, in een gespecialiseerde beveiligde omgeving buiten de gevangenissen, te zorgen voor een adequate psychiatrische behandeling, voor de gepaste zorg, het ijveren voor psychosociale re-integratie en het zorgen voor de doorstroming van de geïnterneerden naar het regulier circuit.

Door het tijdelijk opnemen van de patiënt in (dreigende) crisis op een kamer waar intensievere zorg geboden kan worden, kan een opname in een afzonderings- of isolatieruimte vermeden worden. Op deze manier wordt een bijkomende schakel ingebouwd in het reeds bestaande getrapt systeem van zorg en beveiliging, tussen het behoud van de patiënt op de eigen kamer en het afzonderen van de patiënt.

 Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.