09 dec 2022 16:44

Financiering van de kosten voor luchtvaartnavigatie op de Belgische luchthavens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de luchtvaartnavigatiedienstverlening door Skeyes.

Het ontwerp zorgt voor :

  • de vaststelling van de verdeelsleutel voor de financiering van de kosten ten laste van de staat, de gewesten en/of de luchthavenexploitanten

Voor de financiering van de kosten op de regionale openbare luchthavens wordt het deel van de kosten ten laste van de staat geraamd op 85% van de kosten voor de luchthavens van Charleroi en Luik, en op 100% voor die van Oostende en Antwerpen. Voor de financiering van de kosten op de luchthaven Brussel-Nationaal is de verdeelsleutel van de plaatselijke luchtvaartnavigatiekosten gefinancierd door de Belgische Staat identiek aan die van de vorige jaren.

  • de neutralisatie van de financiële risico's die de schommelingen in het vliegverkeer meebrengen

Het is door de opeenvolgende crisissen zeer moeilijk om met relatieve nauwkeurigheid het verkeer te voorspellen dat in 2023 zal worden aangetroffen. Daarom is, net als in voorgaande jaren sinds 2020, bepaald dat de betaling zal plaatsvinden op basis van verkeersprognoses en niet op basis van daadwerkelijk verkeer. Het volgende jaar zal indien nodig een correctie worden toegepast.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de zevende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes
Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de achtste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes