07 dec 2018 16:54

Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening (Belgocontrol) voor de vaststelling van de waarde van 'factor F' voor 2019.

Het ontwerp zorgt voor de vaststelling van:

  • het deel van de kosten van de plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten dat door de gebruikersheffingen gefinancierd zal worden (factor F)
  • de verdeelsleutel voor de financiering van de kosten ten laste van de staat, de gewesten en/of de luchthavenexploitanten

Voor de financiering van de kosten op de regionale openbare luchthavens: 

  • wordt de waarde van factor F op nul vastgesteld
  • wordt het deel van de kosten ten laste van de staat geraamd op respectievelijk 69,44 %, 34,78 %, 100 % en 100% van de kosten voor de luchthavens van Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen

Voor de financiering van de kosten op de luchthaven Brussel-Nationaal:

  • wordt de waarde van factor F zodanig bepaald dat de waarde ervan voor de facturatie van de gebruikers in 2019 op het niveau van 2018 behouden blijft
  • wordt bepaald dat het deel van de kosten dat niet aan de gebruikers aangerekend wordt door andere inkomsten afkomstig van de staat gefinancierd zal worden

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019