23 dec 2008 11:00

Financiering van de lokale politie

Bijkomende federale toelage voor de definitieve indexering van de financiering van de lokale politie voor 2007

Bijkomende federale toelage voor de definitieve indexering van de financiering van de lokale politie voor 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een bijkomende federale toelage van 7.147.210,04 euro toekent voor de definitieve indexering van de financiering van de lokale politie voor 2007. Het bijkomende bedrag is gebaseerd op de definitief toegekende bedragen voor 2006.