05 feb 2021 16:22

Financiering van de nucleaire beveiliging op de site van het IRE

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akte van de vraag om de veiligheidsinvesteringen van het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) financieel te ondersteunen voor de periode 2021-2026. 

Het IRE diende in mei 2020 een verzoek in voor een investeringsprogramma ter versterking van de nucleaire veiligheid op hun site. Concreet gaat het om deze twee investeringsprojecten: 

  • investeringen om gebouw B06 te versterken naar aanleiding van de stress tests
  • vervanging van het automatisch branddetectiesysteem van de site 

Die investeringen zijn vereist door de nucleaire veiligheidsautoriteiten en zorgen ervoor dat de
installaties van het IRE in lijn worden gebracht met de evolutie van de wetgeving en de normen. Het budget dat met deze investeringsuitgaven gepaard gaat, wordt door het IRE geschat op
23.200.000 euro, wat uiteenvalt in 22.000.000 euro voor het eerste project en 1.200.000 voor het tweede. 

Er wordt voorgesteld om de financiële middelen die nodig zijn voor beide projecten voor de periode 2021 - 2026 op te nemen in de basisallocatie 'Subsidie voor investeringen bij het Nationaal Instituut
voor Radio-elementen' van de FOD Economie.

Dit dossier wordt aan de begrotingscontrole 2021 voorgelegd.